Pojistka na blbost - pojištění odpovědnosti

Pojištění na blbost je lidovým označením pojištění odpovědnosti, které se sjednává pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené někomu jinému. Pojištění odpovědnosti nabízí pojišťovny pro různé životní situace či potřeby.

Typy pojištění odpovědnosti - zvolte si správně

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnace vůči zaměstnavateli

V práci jste stále v jednom kole. Cestu ke kopírce si zpřijemníte kavou a ouvej - ta skončí v útrobách kopírky. Škoda za 60 tisíc, kterou po vás zaměstnavatel chce uhradit...
Pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli je v tomto případě tou správnou volbou.

Porovnat

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti
 

Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. V základním rozsahu pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti.

Poptat nabídku

Pojištění odpovědnosti vlastníka/nájemce nemovitosti

Pojištění odpovědnosti vlastníka/nájemce nemovitosti

Sněžení se nemusí prodražit jen bourajícím motoristům. Sníh a led, který sjede ze střechy Vaší nemovitosti a poškodí auta parkující na ulici, Vás může přijít draho.
V těchto případech Vám pomůže pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Často lze sjednat jako rozšíření k pojištění nemovitosti.

Porovnat

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti
 

Děti máte šikovné, kluci se shlídli v Jágrovi, Hertlovi a spol. Sousedovi, kterému skončil tenisák Vašich malých hokejistů, to však moc radosti neudělalo. Sklenáře však můžete zaplatit z pojištění občanské odpovědnosti.
Podobné je to například v případě, že se vám podaří vyplavit cizí byt.

Porovnat


Další informace - je dobré vědět

Pojistka na blbost pro zaměstnance

V zaměstnání může snadno dojít ke škodě na vybavení pracoviště nebo služebním vozidle, ke škodě, kterou je zaměstnanec povinen uhradit a která mu je následně strhávána ze mzdy. Pojištění odpovědnosti zaměstnance poskytuje ochranu pro tyto případy.
Pojištění se vztahuje na:

  • újmu na zdraví
  • škody na majetku
  • finanční škody

Pojištění se sjednává se spoluúčastí na pojistném plnění - podle vybrané pojišťovny: od 0% (1000 Kč) do 30 %. Čím vyšší spoluúčast jste ochotní akceptovat, tím nižší pojistné budete mít.

Limit plnění si volí pojistník a měl by odpovídat zhruba 4,5 násobku mzdy - více po zaměstnanci nemůže zaměstnavatel vyžadovat. Toto je stanoveno zákonem.

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

Toto pojištění chrání osoby žijící ve společné domácnosti proti finančním následkům neúmyslně způsobených škod. Vztahuje se na:

  • manžela, druha pojištěného a jejich nezletilé děti a osvojenci až věku 26 let pokud neukončili přípravu na povolání
  • na fyzické osoby, kterým pojištěný svěřil byt, opatrování zvířete v době jeho nepřítomnosti - vybrané pojišťovny
  • na osobu, která pravidelně pečuje o domácnost - vybrané pojišťovny

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škody vzniklé:

  • v běžném občanském životě
  • při provozu domácnosti
  • při provozovaní rekreačního sportu
  • při jízdě na kole

Tagy

Podpořte nás

Partneři

Pojištění odpovědnosti Česká pojišťovna
Pojištění odpovědnosti Generali
Pojištění odpovědnosti Kooperativa
Pojištění odpovědnosti Hasičská
Pojištění odpovědnosti Česká pojišťovna
Pojištění odpovědnosti ČSOB